نحوه عملکرد یوپی اس آنلاین واقعی چگونه است؟

ارسال شده در: آموزش | 0

 

Online UPS System :

یوپی اس Online شامل یک رکتیفایر ، یک اینورتر و یک استاتیک سوئیچ است . ( البته در سیستم های صنعتی میتواند از بخش های مفصل تر و بیشتری تشکیل شده باشد ) در حالت عملکرد عادی شارژ باتری ها به عهده رکتیفایر بوده و همچنین یک ولتاژ ثابت (DC) را برای بخش اینوتر تهیه میکند و اینوتر این ولتاژ ثابت را به ولتاژ متناوب مورد نیاز تبدیل می نماید .

در زمان خرابی منبع اصلی (Main AC) ورودی بطور کلی قطع میشود و اینورتر بدون وقفه از طریق بانک باتری تغذیه بار را ادامه خواهد داد . بنابراین اینورتر در هر دوحالت ورودی عمل میکند و نام Online بودن این سیستم از همیشه فعال بودن اینورتر اقتباص شده است . اینوتر صرف نظر از هارمونیک ها و نوسانات تغذیه ورودی ، تغذیه پاکی را برای Load تامین میکند

از مزایای این سیستم ایزوله بودن بار از منبع تغذیه اصلی و همچنین بی اهمیت بودن زمان سوئیچ است و مشکل اصلی راندمان پایین ، ضریب قدرت پایین و بالا بودن THD است . بازه توان تولیدی محدودیتی نسبت به سایر تکنولوژی ها ندارد .

ارسال پاسخ