مقایسه یو پی اس های با ترانسفورماتور و بدون ترانسفورماتور:

ارسال شده در: آموزش | 0

امروزه سیستم های یوپی اس با ترانس در برابر یوپی اس های بدون ترانس تسلیم شده اند زیرا حجم کوچکتر ، وزن کمتر

و راندمان بیشتری دارند. این سیستم ها به دلیل جمع و جور بودن پیشنهاد می شود . قیمت طراحی برای توان های پایین بدون استفاده از ترانس های بزرگ کاربردی است .

 

جدول زیر مقایسه پیکربندی یوپی اس ها را نشان می دهد .

 

اما کدام یک از این سیستم های UPS مطابق با نیاز موقعیت ماست ؟ جواب بسیار پیچیده است . نیاز به درک توپولوژی داریم و شناختی از کاربرد ویژ ه ای که لازم است . در انتخاب یک سیستم همواره معادله ای بین حفاظت های مطمئن سیستم یوپی اس و حفاظت های لازم برای کاربرد ویژه ما وجود دارد . سیستم های یوپی اس با ترانس ایزوله می کنند بارمصرفی از خطای تولید شده در منبع اصلی (برق شهر) که در حقیقت ترانس خودش بصورت یک مانع برخورد میکند و همه اغتشاشات و اسپاک ها را دفع می کند و همچنین آنها سیستم را قابل اعتماد تر و مقاومتر در عملکرد (MTBF) می کنند . با این حال یوپی اس همراه با ترانس گرانتر از یوپی اس های بدون ترانس هستند بطوری که بدون ترانس در ورودی و خروجی می تواند هزینه را تا 30 درصد و یا حتی بیشتر کاهش دهد و ضمن آنکه راندمان در سیستم های بدون ترانس حدود 10 درصد بیشتر از سیستم های با ترانس است.

ارسال پاسخ