علل اصلی کاهش عمر باتری چیست؟

ارسال شده در: آموزش | 0

تقریبا 50٪ از نارسایی هایی که در شارژ باتری  ایجاد می شود به علت  از دست دادن آب باطری است.

عدم شارژ مناسب و بموقع نیز از عوامل کاهش عمر آن می شود.

دمای نامناسب می تواند  موجب فرسایش زود رس و کاهش عمر مفید باطری گردد.

سولفاته شدن اتصالات باطری  نه تنها در کاهش کارایی بلکه در عمر مفید باطری موثر است.

ارسال پاسخ