آدرس: تهران، خیابان جمهوری، مرکز تجاری امجد، طبقه همکف، شماره 9

تلفن: 021-66723586 – 66718795 – 66718717

فکس: 66723474